top of page

AVÍS LEGAL

 

LA FORQUILLA RESTAURANT

 

Aquest avís legal recull les condicions generals que regulen l'accés i la utilització del lloc web www.laforquilla.es (d'ara endavant, “el lloc web”). LA FORQUILLA RESTAURANT té domicili a efectes de comunicacions al c/Pere IV, 210 · 08005 Barcelona i NIF 43447420Y.

L'accés i la utilització del lloc web impliquen l'acceptació íntegra de les presents condicions, sens perjudici de les condicions particulars que es puguin aplicar per a determinats i concrets serveis del lloc web.


La utilització no autoritzada de la informació continguda al lloc web, la seva revenda, així com la infracció dels drets de propietat intel·lectual o industrial donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

LA FORQUILLA RESTAURANT és titular dels drets de propietat industrial referits als seus productes i serveis. Pel que fa a les cites de productes i serveis de tercers, L

 

A FORQUILLA RESTAURANT reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, no implicant la seva sola menció o aparició en el lloc web l'existència de drets o responsabilitat alguna de LA FORQUILLA RESTAURANT sobre els mateixos, ni tampoc recolzament, patrocini, o recomanació per part de LA FORQUILLA RESTAURANT, tret que així es faci constar de forma expressa.

POLÍTICA DE RESERVES I CANCEL·LACIÓ

En el moment de fer una petició de reserva sol·licitem anotar un número de targeta vàlid, així com la data de caducitat i el titular de la targeta. No es farà cap càrrec en aquesta targeta. Únicament en cas de no presentar-se al Restaurant el dia reservat, es realitzarà un càrrec per valor de 30€ per persona.

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

La pàgina web www.laforquilla.es té com a propòsit principal informar dels serveis i productes de LA FORQUILLA RESTAURANT.

LA FORQUILLA RESTAURANT assumeix les obligacions legals en matèria de protecció de dades de caràcter personal, especialment pel que fa a:

a) L'existència d'un fitxer o un tractament de dades de caràcter personal.

b) La finalitat de la recollida de dades.

c) Els destinataris de la informació.

d) El caràcter facultatiu o obligatori de les preguntes que fem.

e) Les conseqüències de l'obtenció de les dades o de la negativa a subministrar-les.

f) La possibilitat dexercitar els drets daccés, rectificació, cancel· lació i oposició.

g) La identitat i la direcció del responsable del tractament o, si escau, del seu representant.

És desig de LA FORQUILLA RESTAURANT que l'usuari compti amb la informació adequada per decidir de forma expressa, lliure i voluntària si voleu facilitar les vostres dades en la forma que es requereix. En aquest sentit s'informa a l'usuari que les seves dades seran incorporades a un fitxer automatitzat, el titular i responsable del qual és LA FORQUILLA RESTAURANT, amb domicili al c/Pere IV, 210 · 08005 Barcelona, duent a terme un tractament automatitzat dels mateixos la finalitat del qual és:

a) Conéixer a efectes estadístics la participació dels usuaris.

b) Informar l'usuari de l'existència de productes i serveis de LA FORQUILLA RESTAURANT i/o terceres empreses col·laboradores.

Llevat que s'assenyali el contrari en cada cas, les dades que es recullen als formularis són necessàries i obligatòries per poder accedir als serveis del website o apartat de la Web a què respon. LA FORQUILLA RESTAURANT no podrà registrar els que no facilitin les dades de caràcter obligatori.

L'usuari ha d'emplenar els formularis amb dades vertaderes, exactes i completes, responent dels danys i perjudicis que puguin ocasionar en cas d'emplenament defectuós, amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades.

LA FORQUILLA RESTAURANT s'obliga així mateix a complir amb l'obligació de secret respecte de les dades contingudes al fitxer automatitzat establerts a la legislació vigent.

L'usuari o persona que el representi, així com pares o tutors, podran exercitar en qualsevol moment el dret d'accés, rectificació, cancel·lació, i, si escau, oposició d'acord amb allò establert a la Llei Orgànica de Protecció de Dades i altres normatives aplicables a aquest efecte, dirigint una comunicació escrita a LA FORQUILLA RESTAURANT a les adreces abans assenyalades en què s'acrediti la identitat de l'usuari; per mitjà del propi website, mitjançant comunicació a la direcció de la bústia infolaforquilla.es

LA FORQUILLA RESTAURANT informa que és responsable i titular del fitxer, sense perjudici que pugui encarregar a un tercer la gestió del tractament dels mateixos, a la qual cosa els usuaris presten el seu consentiment exprés.

Només els empleats que necessiten accedir a les dades dels usuaris per realitzar la seva feina hi tenen accés. Qualsevol empleat que violi les nostres polítiques de protecció de dades i/o de seguretat estarà subjecte a accions disciplinàries, incloent-hi un possible acomiadament, així com la interposició d'accions civils i/o penals.

MODIFICACIONS

A fi de millorar les prestacions del lloc web, LA FORQUILLA RESTAURANT es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda al lloc web, de la configuració i el disseny d'aquest. i del present avís legal, així com de qualssevol altres condicions particulars.

EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT

LA FORQUILLA RESTAURANT no garanteix la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés al lloc web o al seu contingut, ni que aquest estigui actualitzat, si bé es compromet a dur a terme, sempre que no concorrin causes que ho facin impossible o de difícil execució , i tan bon punt tingui notícia dels errors, desconnexions o manca d'actualització en els continguts, totes aquelles tasques tendents a solucionar els errors, restablir la comunicació i actualitzar els continguts.

LA FORQUILLA RESTAURANT no assumeix cap responsabilitat derivada dels continguts, informacions o serveis enllaçats des del lloc web, sempre que siguin aliens a la mateixa, ni garanteix l'absència de virus o altres elements en aquests que puguin produir alteracions en el sistema informàtic ( maquinari i programari), en els documents o fitxers de l'usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l'usuari per aquest motiu.

LA FORQUILLA RESTAURANT tampoc no es fa responsable dels errors de seguretat que es puguin produir, ni dels danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l'usuari (hardware i software), o als fitxers o documents emmagatzemats en aquest, com a conseqüència de:

La presència d'un virus a l'ordinador de l'usuari que sigui utilitzat per a la connexió als serveis i continguts del lloc web,
Un mal funcionament del navegador o lús de versions no actualitzades del mateix.

El lloc web utilitza Google Analytics, un servei d'anàlisi web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware que té com a oficina principal el 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units (d'ara endavant, Google). Google Analytics utilitza cookies, arxius de text ubicats a l'ordinador de l'usuari, mitjançant els quals podeu fer una anàlisi estadística de l'ús que aquest fa del lloc web. La informació que genera la galeta sobre el seu ús del lloc web (incloent-hi l'adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google als seus servidors dels Estats Units. Google utilitzarà aquesta informació per compte de LA FORQUILLA RESTAURANT amb el propòsit de facilitar estadístiques sobre l'ús del lloc web, podent transmetre aquesta informació a tercers quan així ho requereixi la legislació, o quan aquests tercers tractin la informació per compte de Google. Google no associarà la vostra adreça IP amb cap altra dada de què disposi Google. L'usuari pot impedir el tractament d'aquesta informació configurant el vostre navegador perquè rebutgi l'ús de cookies.

FUR I JURISDICCIÓ

Aquestes condicions generals es regeixen pel dret espanyol.

LA FORQUILLA RESTAURANT i l'usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur i jurisdicció que els pogués correspondre, se sotmeten als jutjats i tribunals de Barcelona (Espanya) per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l'accés o utilització del lloc web.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets relatius a la propietat industrial i intel·lectual (a títol enunciatiu i no limitatiu les marques, logotips, textos, fotografies, icones, imatges, etc., així com el disseny gràfic, codi font i altres elements de programari continguts a la present pàgina Web), són propietat de LET´S MEDIA. Per tant, estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial protegits per la legislació espanyola i internacional.

Sense la prèvia autorització escrita de forma fefaent de LET´S MEDIA, no es permet utilitzar, reproduir, transmetre, manipular, així com qualsevol ús que excedeixi de la utilització necessària per a la visita de la pàgina i l'ús dels serveis oferts.

L'accés als serveis subministrats no suposa per part de LA FORQUILLA RESTAURANT ni LET´S MEDIA, renúncia, transmissió, ni cessió total o parcial dels drets derivats de la propietat intel·lectual i industrial, ni atribueix drets d'utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia i expressa autorització per escrit dels respectius titulars dels drets esmentats, sens perjudici del dret de visualització i obtenció de còpia privada de seguretat d'aquests continguts, sempre que aquest dret s'exerceixi segons els principis de bona fe i sempre que es mantingui inalterada la propietat intel·lectual i industrial del titular d'aquests drets, s'utilitzi sense finalitats comercials i exclusivament per a informació personal de l'usuari.

bottom of page